PROJEKTLEDELSE

PROJEKTLEDER – PROJEKTKOORDINATOR

Jeg er en erfaren projektleder og koordinator og har i de sidste 15 år af min karrierer opnået gode resultater i at lede og koordinere i opgaverne nationalt og internationalt.

Jeg har store organisatoriske evner, og kendskab til den nyeste forskning inden for moderne projektledelse samt konkrete værktøjer til at lede projekterne på en professionel og fornuftig måde. Jeg har især erfaring i arbejdet med iterative udvikling samt vandfaldsmodeller og i mindre grad timeboxing.

Jeg har praktisk erfaring samt projektleder- og koordinator kompetencer inden for:

  • Projektplanlægning, projektmandat, og strukturering af projektet.
  • Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan m.m.
  • Milepælsplanlægning, interessentanalyse, målhierarki m.m.
  • Risikostyring, risiko-/usikkerhedsanalyse.
  • Ressourcestyring, estimering af tidsforbrug m.m.