CURRICULUM VITAE

KOMPETENCE PROFIL

Jeg har en kandidat i brugerdreven innovation og en bachelor i virksomhedskommunikation og kulturformidling. Det gør, at jeg mestrer mange forskellige discipliner, lige fra bruger test og projektledelse over brugerdreven kommunikation på sociale medier til kommunikationsrådgivning og tekstforfatning. Jeg er vant til at fordybe mig i tekster og udformning af kommunikationsmaterialer, men har ligeledes evnen til at styre kommunikation, sparre og formidle til forskelligartede modtagere.

Jeg har spidskompetencer inden for følgende områder:

MARKETING – MARKEDSFØRING

 • Udarbejdelse og gennemførelse af markedsstrategien.
 • Udarbejdelse og gennemførelse af markedsføringsaktiviteterne inden for, sociale medier, kampagner, events, messer, reklame m.m.
 • Koordinering- og projektledelse – Sikre kvaliteten og den røde tråd gennem alle aktiviteterne.

FORMIDLING – KOMMUNIKATION & PR

 • Udarbejdelse og gennemførelse af kommunikationsplaner og -materialer.
 • Udarbejdelse og gennemførelse af kommunikationsstrategien herunder strategisk sparring og rådgivning.
 • Faglig kommunikation, tekstforfatning af alt fra artikler over markedsføringsmateriale, til teknisk dokumentation, brugervejledninger. m.m. i sprogene dansk – engelsk – tysk.
 • Udarbejdelse og gennemførelse af kommunikationsaktiviteterne herunder brugerdreven kommunikation på de sociale medier m.m.

LÆRING – VISUEL FORMIDLING

 • Udvikling og planlægning af læringsmateriale og afholdelse af workshops.
 • DTP af markedsførings- og kommunikationsmaterialet.
 • Produktfotografering – Portrætfotografering – Reklamefotografering
 • Video

BRUGERDREVEN INNOVATION

 • Brugerstudier – test og evaluering.
 • Etnografisk undersøgelse – deltagerobservationer, interviews m.m.
 • Ideudvikling – formidle tanker og idéer forståelig.

PROJEKTLEDELSE

 • Projektplanlægning – Strukturering af projektet.
 • Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan m.m.
 • Milepælsplanlægning, interessentanalyse, målhierarki m.m.

UDDANNELSE

CAND. IT PRODUKTUDVIKLING- OG BRUGERDREVEN INNOVATION, SDU SØNDERBORG

Uddannelsen har givet mig kompetencer i at afdække hvordan personer i målgruppen interagerer og kommunikerer med hinanden og med omverden i forhold til deres behov, præferencer, begrænsninger og muligheder samt deres materielle og sociale omgivelser. Disse informationer benytter jeg til at styrke, inspirere og skabe kreative løsninger til udviklingen af markedsføring- og kommunikationsstrategien, samt aktiviteterne.

Fagligt indhold

 • Kommunikation og interaktion.
 • Projektledelse og kravspecifikation.
 • Etnografi, brugerstudier og evaluering.
 • Formidlingsteknikker herunder visuel kommunikation, grafisk design og video.
 • Strategi- og ideudvikling samt problemløsning baseret på metoder fra brugerdreven innovation- og kommunikation.

BACHELOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SDU SØNDERBORG

Med en bachelor i international virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling har jeg erhvervet en grundlæggende indsigt i de redskaber, der skal til for at løse marketing- og kommunikationsopgaver. Herunder online medier og oversættelse i sprogene dansk, engelsk og tysk. Fagligt indhold:

 • Fagsproglig kommunikation – artikler, tekniske og akademiske tekster.
 • Inter- og multikulturel kommunikation.
 • Medie- og formidlingsteknikker.
 • Visuel kommunikation.
 • Korrespondance dansk, engelsk, tysk.

BUCKINGHAMSHIRE COLLEGE I ENGLAND

Buckinghamshire college er en handelshøjskole i det sydlige England. Jeg fik bachelor merit i marketingstrategi og undersøgelse, kommunikation og engelsk. Fagligt indhold:

 • Interkulturel kommunikation.
 • Fagsproglig kommunikation og korrespondance.
 • Engelsk, grammatik A.
 • Marketingstrategi samt kvalitative og kvantitative undersøgelser.

KURSER

PROJEKTLEDER – ROLLEN SOM PROJEKTLEDER, SDU-E ODENSE

Kurset har givet mig viden om den nyeste forskning inden for moderne projektledelse samt konkrete værktøjer til at lede projekterne på en professionel og fornuftig måde.
Fagligt indhold

 • Projektplanlægning, projektmandat, og strukturering af projektet.
 • Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan m.m.
 • Milepælsplanlægning, -interessentanalyse, målhierarki m.m.
 • Risikostyring, risiko-/usikkerhedsanalyse m.m.
 • Ressourcestyring og estimering af tidsforbrug m.m.

IT KVALIFIKATIONER

DESIGN, UDVIKLING, UDGIVELSE OG PUBLICERING

 • Superbruger – Adobe Photoshop, – Illustrator, – InDesign.
 • Bruger – Microsoft Office Publisher, – IMovie, – Autodesk ,- Adobe Premiere.

SALG, ADMINISTRATION OG KONTOR

 • Superbruger – Microsoft Office Word,- PowerPoint.
 • Bruger – Microsoft Office Excel, – Project, – Visio,  – AX,  Microsoft Dynamics ERP/CRM, – XAL.

SOCIALE MEDIER 

 • Superbruger  – LinkIn, Facebook, – Pinterest, -Instagram -Wordpress, -Youtube.
 • Bruger  -Snapchat, -Google +, -Twitter, – Tumblr, – Foursquare- Ask.fm.

WEB OG CMS

 • Bruger      -Wordpress, Sharepoint.
 • Kendskab   -Joomle, TYPO3, Sitecore.

SPROGLIGE KVALIFIKATIONER

DANSK, ENGELSK & TYSK

 • Mundtlig  – Forhandlingsniveau.
 • Skriftlig    – Forhandlingsniveau.